Өсөлттэй хувьцаа
   • APU332+4+1.22%
   • BNG38000+100+0.26%
   • EER2462+12+0.49%
   Бууралттай хувьцаа
   • NEH20500-2500-10.87%
   • SHV2200-50-2.22%
   • TCK21500-180-0.83%